Algemene voorwaarden

Maak kennis met onze Algemene Voorwaarden

 

1. VERPLICHTINGEN VÓÓR DE VERHUIS
1. De schriftelijke bevestiging van de verhuis impliceert dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
2. De klant kan zijn verhuisdatum kosteloos wijzingen indien dit minimaal 3 dagen voor de verhuis schriftelijk gebeurt. Een verhuis annuleren dient minimaal 3 dagen voor de verhuis schriftelijk te gebeuren. Indien de verhuis geannuleerd wordt en dit niet 3 dagen op voorhand schriftelijk is gebeurd, dient de klant het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met een minimaal forfaitair bedrag van € 250 onmiddellijk te betalen of indien er niemand aanwezig is te storten op de rekening BE74 7340 6318 5607.
3. De klant dient de verhuisfirma schriftelijk op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels voor de woning zoals palen, terrassen, telefoonkasten, bomen, de lengte van de voortuin en/of de verhuizing op een binnenkoer moet plaatsvinden. Ook dient de firma op de hoogte te zijn dat het opstellen van de lift met vrachtwagen het verkeer in de straat niet hindert. Indien de verhuisfirma bij aankomst bij de klant opmerkt dat het gebruik van de verhuislift onmogelijk of hinderlijk is en de verhuisfirma was niet tijdig ingelicht, heeft de firma het recht de verhuis te annuleren. Het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met een minimaal forfaitair bedrag van € 250 onmiddellijk te betalen of indien er niemand aanwezig is te storten op de rekening BE74 7340 6318 5607.
4. Bij gevallen waarbij de ladderlift en/of vrachtwagen op een grasperk of onverharde ondergrond moet staan of oprijden, dient de klant te beschikken over rijplaten (indien deze nodig zijn). De klant kan deze huren bij de firma. Indien de rijplaten ontbreken, kunnen de verhuizers ofwel, indien ze genoeg tijd hebben, wachten dat de klant rijplaten gaat huren ofwel de verhuis annuleren en dient de klant het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met
een minimaal forfaitair bedrag van € 250 onmiddellijk te betalen. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de klant om te informeren hoe men moet verhuizen en indien er obstakels of regels bestaan omtrent de verhuis (waar men bijvoorbeeld niet mag oprijden) moet dit steeds door de klant vóór de verhuis gemeld worden. De klant is steeds eenzijdig aansprakelijk voor eventuele schade die voorvloeien uit het berijden van een grasperk, oprit, inrit, parkeerruimte en alle mogelijke plaatsen waar men moet geraken om te verhuizen. Het inschattingsvermogen van de chauffeur of verhuizer heeft geen invloed op die schade.
5. De klant is verantwoordelijk indien er gebruik dient gemaakt te worden van opritten en dient vooraf toelating en verkeersborden aan te vragen bij de bevoegde instantie.
6. De klant is verantwoordelijk voor de reservatie van genoeg parkeerruimte. Indien bij aankomst blijkt dat de nodige stappen omtrent het reserveren van een parkeerruimte/parkeergelegenheid niet zijn gerespecteerd dient de klant het volledig bedrag van zijn verhuis + transportkosten contant te betalen.
7. De klant dient ten allen tijde te beschikken over een verhuisvergunning die hij/zij moet aanvragen bij de lokale politie. De firma is niet aansprakelijk voor kosten/boetes veroorzaakt omdat de klant geen vergunning heeft. De klant dient spontaan te bekennen indien hij/zij niet overeen
vergunning beschikt. Deze kosten/boetes zijn altijd ten laste van de klant. Indien de klant de nodige verplichtingen niet heeft gedaan m.b.t. het huren van verkeersborden en aanvragen van de vergunning, heeft de firma steeds het recht de verhuis te annuleren en dient de klant het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met een minimaal forfaitair bedrag van € 250 onmiddellijk te betalen.
8. Er moet een ruimte van minimum 20 meter voor beide adressen voorzien zijn (10 meter links van de woning, 10 meter rechts).
9. De firma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn geplaatst. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
10. Het gebruik van de huislift gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant. Deze dient op voorhand aan de conciërge of eigenaar toestemming te vragen deze te mogen gebruiken en alle voorzorgsmaatregelen te treffen voor de bescherming van de lift.
11. (Zeer) Breekbare,antieke, kostbare goederen en andere goederen die speciale aandacht verdienen dienen op voorhand vermeld te worden. Er bestaat steeds een mogelijkheid dat bij het vervoeren van zulke fragiele zaken er een beschadiging kan optreden als gevolg van hun fragiele staat. Het vervoer val zulke zaken zijn telkens op eigen risico. Het recht wordt behouden om zulke zaken te weigeren te vervoeren als zijnde te onveilig om een goede afloop te kunnen garanderen. Indien toch wordt aangedrongen deze te vervoeren gebeurd dit telkens op risico van de klant.
12. Indien er meubelen moeten gedemonteerd worden, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden bij het bestellen van de verhuizing. Meubelen die reeds gedemonteerd zijn, worden door ons personeel niet gemonteerd.
Onze liften reiken tot de 5e verdieping. Indien er verhuisd moet worden op het 4e of 5e verdieping dient de lift dicht bij de gevel te kunnen staan (dus zonder voortuin bijvoorbeeld). De klant moet meedelen indien dit niet mogelijk is. Indien bij aankomst blijkt dat het plaatsen van de lift op die verdiepingen niet mogelijk is en er werd door de klant geen informatie verstreken hiertoe behoudt de firma het recht de verhuis te annuleren en dient de klant het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met een minimaal forfaitair bedrag van € 250 onmiddellijk te betalen.
Verhuizen op hogere verdiepingen is ook mogelijk, wij werken samen met een vaste partner.
13. Onze liften werken op elektriciteit met een gewone stopcontact. De klant dient te vermelden indien hij niet beschikt over elektriciteit de dag van de verhuis.
13. Er wordt een vrachtwagen toegewezen op basis van de omvang van de inboedel van de klant.
2. VOORWAARDEN TIJDENS DE VERHUIS
1. Verhuizingen beginnen ‘s morgens ALTIJD om 7:30 u.
Een ander uur van aanvang is soms mogelijk, overeenstemmend met de agenda. ‘s Namiddags beginnen de verhuizingen NORMAAL GEZIEN tussen 11 en 14 uur, maar dit kan door ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN steeds vroeger of later zijn. Een richtlijn van 11-14 uur wordt meegegeven maar de klant moet in staat zijn om de verhuizers tijdens de namiddagshift vanaf 10 uur te kunnen ontvangen. Het feit dat de verhuizers later zouden aankomen door onvoorziene omstandigheden of door het uitlopen van een vorig verhuis geeft de klant geen recht op een financiële of andere vorm van tegemoetkoming.
2. Kasten moeten leeg zijn. Schabben moeten uit de kasten gehaald worden. De deurtjes moeten op slot en dichtgekleefd zijn. Indien de klant geopteerd heeft om zelf kasten te demonteren en de verhuizers oordelen dat het gedeeltelijk is gedemonteerd waardoor het stuk nog te zwaar en/of onhandig is, kunnen de verhuizers vragen deze verder te demonteren.
3. Piano’s die bij het vastleggen van de verhuis niet aangekondigd zijn, worden door de
verhuizers niet verhuisd aangezien ze de middelen/gereedschap om piano’s te verhuizen niet telkens
bijhebben. Piano’s worden enkel van en naar het gelijkvloers verhuisd tenzij er een binnenlift aanwezig is in het gebouw die groot genoeg is. Piano’s worden verhuisd aan een meerprijs van € 50.
4. Hevige weersomstandigheden die het verhuizen gevaarlijk en onveilig maken resulteren tot overmacht en geven recht tot beëindiging van de verhuis. De eigenaar kan verzoeken om te wachten tot de bui voorbij is, wetende dat de werkuren doorlopen. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden blijft steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma. Indien de verhuizers oordelen dat de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn voor de verhuis (betreffende de veiligheid van de goederen i.v.m. gebruik van de ladderlift en het opstellen van ladderlift zelf, de regen die de meubelen kan beschadigen enz. ) kunnen de verhuizers de verhuis annuleren zonder schadevergoeding tegenover de klant.
5. De verhuizers werken aan een constant, efficiënt en vooral veilig tempo om een goede verloop van zaken te waarborgen.
6. De meubelen die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn NIET verzekerd. Dit geldt tevens ook voor goederen die geplaatst worden/ afgenomen worden van de verhuislift.
7. Tijdens een verhuis met verhuislift moeten er ALTIJD minimaal 4 personen werken. De klant moet zelf voor de hoeveelheid helpers zorgen om dat getal aan te vullen (bv. Indien de firma met 2 verhuizers wordt ingeroepen dient de klant zelf voor 2 extra mensen te zorgen). Zij moeten fysiek in staat zijn hulp te bieden bij laden en lossen van ALLE stukken en moeten gedurende de hele verhuizing aanwezig zijn. Indien er bij aankomst van het team blijkt dat het getal van 4 volwaardige verhuizers niet vervuld is, kan het team de verhuis annuleren en dient de klant het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds
onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met een minimaal forfaitair bedrag van € 250
onmiddellijk te betalen.
Bij onderlinge afspraak met de klant kunnen de verhuizers (indien het fysiek haalbaar is) toch opteren om de verhuis te voldoen met minder dan 4 personen. Een toeslag van € 75 wordt aangerekend voor het ontbreken van elke volwaardige helper.
8. Bij pakketten 1 en 2 huurt de klant in feite de verhuiswagen met chauffeur (en ladderlift).
Aangezien u geen verhuizers ter beschikking heeft, zult u zelf de nodige hulp moeten inschakelen. Bij eventuele schade kan de klant geen beroep doen op de verzekering.
9. Er worden geen wasmachines/droogkasten/koelkasten/zonnebanken en dergelijke zware/onhandige zaken uit kelders en/of zolders gehaald en ook niet naar kelders/zolders gebracht.
10. Bij verhuizingen waarbij er zware, onhandige, niet-demonteerbare stukken aan te pas komen zijn 3 verhuizers verplicht. Bij stukken vanaf 200 kg zijn 4 verhuizers verplicht.
11. De verhuisfirma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of lichte kwaliteit van ramen, gevel, balkon, -en raamreling of wankele bevestiging en dergelijke.
12. Krassen zijn steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.
13. Indien er goederen stukgaan door hun versleten staat is dit steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma.
14. Electrische toestellen dienen steeds in hun originele verpakking te worden verhuisd. Zo niet zijn ze niet verzekerd en is de firma niet aansprakelijk.
15. De verhuizers hebben de verantwoordelijkheid om de goederen veilig te stapelen. Een goede en efficiënte gebruik van de volledige laadruimte is afhankelijk van de type goederen en de hoge aanwezigheid van verhuisdozen. Indien de verhuizers menen dat de vrachtwagen vol is, met de gedachte dat er niet meer veilig kan gestapeld worden, wordt dit meegedeeld. Indien er toch goederen moeten bijgevoegd worden zijn ze niet verzekerd.
16. Bij de verhuis (vooral bij verhuizingen met ladderlift) blijven 2 verhuizers steeds beneden bij de vrachtwagen. Zij bedienen de lift en stapelen de goederen. Bij zware stukken komen ze boven telkens meehelpen.
17. Er wordt niet verhuisd via de trap omdat schade toegebracht aan de woning of de goederen doordat de verhuisfirma verplicht is goederen via de trap naar beneden te dragen niet verzekerd zijn en dus niet de aansprakelijkheid van de verhuisfirma zijn. Indien de dag van de verhuis blijkt dat de klant de firma niet heeft verwittigd over verhuizingen via de trap kan de klant zelf met de helpers de goederen naar het gelijkvloers brengen waarna de verhuizers ze opladen, en bij het lossen worden de goederen gelost op het gelijkvloers.
Indien de verhuis wordt geannuleerd omdat de afspraak omtrent verhuizingen via de trap niet wordt voldaan dient de klant het volledige bedrag van het gekozen basispakket (opgeteld de eventuele transportkosten indien het team reeds onderweg was naar de klant ten tijde van de annulatie) met een minimaal forfaitair bedrag van € 250 onmiddellijk te betalen.
18. Wanneer de aansprakelijkheid van de verhuizer in het gedrang komt wegens verlies of schade aan verhuisde voorwerpen, kan zijn tussenkomst in geen geval het bedrag overschrijden van 125 EURO per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling ten laste van de klant ten bedrage van 250 EURO per verhuisopdracht.
19. Na de verhuis controleert de klant zijn goederen en tekent de verhuisbon. Hiermee geeft hij zijn onomkeerbare goedkeuring over de staat van de goederen en veilige verloop van het gehele proces en vervalt de aansprakelijkheid van de firma na het vertrek van de verhuizers.
20. Klachten dienen steeds dezelfde dag schriftelijk gemeld te worden en zijn geen reden tot niet betaling. Na vertrek van de verhuizers vervalt elke aansprakelijkheid betreffende de verhuis.
21. De klant dient zijn meubelen, het gebouw en andere zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de verhuizers.
22. In geval van schade dient de klant zijn meubelen, het gebouw en dergelijke zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de verhuizers.
De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers.
23. De klant dient de schade te specifiëren op het schadeformulier. De betaling ter plaatste voor de werken staan los van de schade die achteraf via de verzekering geregeld zal worden, de kosten voor de werken dienen steeds ter plaatse betaald te worden.
24. Indien door onvoorziene technische defecten (motorstoring vrachtwagen of technisch probleem lift en dergelijke) men tijd verliest, zal deze tijd niet aangerekend worden. De klant heeft ook geen recht op eventuele vergoeding voor deze wachtperiode.
25. Bij internationale verhuizingen dient een voorschot van 50% van het totaalbedrag betaald te worden via overschrijving. Na het inladen gebeurt onmiddellijk de overhandiging van 25% van het resterend bedrag. Bij aankomst aan het losadres dient de klant vóór het lossen het resterend 25% te overhandigen. Pas indien het resterend bedrag contant is overhandigd worden de goederen gelost. Onmiddellijk na de levering van de goederen in het buitenland worden deze door de opdrachtgever gecontroleerd. Na het vertrek van de verhuizers is de firma niet meer aansprakelijk.
3. PRIJS EN BETALING
1. Werkuren worden berekend bij aankomst tot en met vertrek. 3 werkuren worden in de prijs inbegrepen en aangerekend (ongeacht of de verhuisduur onder de 3 uren ligt). De verhuis is gedaan wanneer de vrachtwagen leeg is, ook al zijn de 3 uren nog niet om. Onmiddellijk na het vestrijken van de eerste 3 uren, wordt er € 70/€90/€100 (afhankelijk van het pakket) aangerekend bij aanvang van
een nieuw extra half uur. Nahet verstrijken van het extra half uur wordt er opnieuw € 70/€80/€90 (afhankelijk van het pakket) bijgerekend, enzovoort. Kortom,een begonnen half uur is een geëindigd half uur.
2. Per verhuis wordt er gekeken naar de gereden afstand. De werkuren worden berekend bij aankomst tot verstrek en niet van depot tot depot. Echter komt er (indien nodig) een eenmalige vervoerskost bij. Deze is per verhuis anders en wordt per mail gecommuniceerd samen met de offerte in bijlage.
3. Per piano en gelijksoortige zware onhandige voorwerpen wordt er een toeslag van €50
aangerekend. Het vervoer van zulke zaken is steeds op risico van de klant.
4bis. Zonnebanken en zonnehemels worden door de verhuizers niet verhuisd. Dit omdat de veilige afloop van de verhuis door de fragiele aard van zonnebanken niet gegarandeerd kan worden. Indien de klant wenst kan de klant samen met zijn helpers de zonnebank op de lift plaatsen en afnemen (kortom tot in de vrachtwagen brengen) waarna de verhuizers deze kunnen vastmaken in de vrachtwagen. Het veilige vervoer van een zonnebank is steeds op eigen risico als gevolg van de zeer fragiele aard van zonnebanken.
4. In geval van een tussenstop (met of zonder gebruik van de ladderlift) wordt er € 50
aangerekend.
5. Bij aankomst van de verhuizers dient het basisbedrag twv 3 werkuren (plus eventuele bijkomende kosten) betaald. Na het inladen en bij aankomst bij het losadres schatten de verhuizers de volledige duur van de verhuis in en wordt dat bijkomend bedrag (indien nodig geacht door de verhuizers) overhandigd vóórdat men begint met het lossen.
6. De verhuizers behouden telkens het recht om het bedrag te vragen vóór de verhuis gedaan is. In de prijs zit dan telkens de prijs voor het basispakket plus de schatting van de aantal uren die totaal gewerkt zullen worden. Indien er achter blijkt dat er teveel of te weinig betaald is wordt het ter plekke verrekend.
7. Indien de klant bij aankomst weigert te betalen zal de factuur voor de 3 werkuren met verplaatsings- en administratiekosten opgestuurd worden. Indien de klant weigert te betalen bij het losadres kunnen de verhuizers steeds aanspraak doen op hun retentierecht. De goederen of enkele stukken zullen meegenomen worden door de verhuizers en zullen enkel na betaling per overschrijving kunnen worden opgehaald door de klant en dit na afspraak. Merk op dat er hierbij bijkomende stockage- administratie- en transportkosten en een forfaitaire boete van € 100 bijkomen.
8. Alle facturen worden contant ter plekke betaald. Alle facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum. De klant is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd van20
% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75 EURO, voor iedere factuur die niet betaald is binnen de 15 dagen na de factuurdatum. Indien de klant toch om een of andere reden niet of onvolledig contant betaalt zal er bovenop het resterend bedrag een forfaitaire kost van € 250 aangerekend worden.
9. Alle prijzen zijn 21% btw inbegrepen.